Framstående forskare belönas för sina forskningsinsatser

Fyra forskare verksamma i Sverige hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sin forskning kring supravätskor, typ 2 diabetes, vätskekristaller och moderna bildskärmar, samt bakteriella immunmodifierande mekanismer. Pristagarna är knutna till Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2010

150 000 kr, fördelat på 100 000 kr i forskningspris och 50 000 kr till ett symposium/workshop, tilldelas filosofie doktor Egor Babaev, Kungliga Tekniska högskolan,  ”för banbrytande teoretiska arbeten som förutsäger nya materietillstånd i form av supravätskor med nya kvantegenskaper”.

Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2010.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2010

150 000 kr, tilldelas professor Leif Groop, Lunds universitet, ”för hans banbrytande forskning rörande typ 2-diabetes”.

Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2010.

Arnbergska priset 2010

80 000 kr, tilldelas docent Per Rudquist, Chalmers tekniska högskola, ”för hans epokgörande bidrag till förståelsen av polära effekter och polaritet i vätskekristaller (LCD), speciellt för upptäckten av de ortokoniska antiferroelektriska materialen, av stor betydelse för moderna bildskärmar”.

Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst den 10 mars 2010.

Flormanska belöningen 2010

25 000 kr, tilldelas filosofie doktor Mattias Collin, Lunds universitet, ”för hans arbeten rörande identifiering och karaktärisering av bakteriella immunmodifierande mekanismer”.

Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst den 19 maj 2010.

För mer information om pristagarna och deras forskning, Dokument till höger.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

 

 

Mer information

Egor Babaev, Kungliga tekniska Högskolan
Leif Groop, Lunds universitet
Per Rudquist, Chalmers tekniska högskola
Mattias Collin, Lunds universitet