Första kvinnan invald i teknikklassen

Vetenskapsakademien har valt in prof. Anne-Marie Hermansson i klass VIII, som denna klass första kvinnliga ledamot. Hermansson är verksam vid SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, som ledare för forskningsgruppen för Structural Engineering.

Hennes forskning fokuserar på struktur och dynamik hos biopolymersystem, bl.a. gelbildning, fasseparationsfenomen, emulsioner och supramolekylära strukturer. Hon arbetar nära livsmedelsindustrin, men har också publicerat i ledande kemi- och fysiktidskrifter.

Hon är sedan tidigare ledamot av IVA, medlem av fakultetsrådet vid Chalmers tekniska högskola och sitter i redaktionsrådet för flera ledande livsmedelstidskrifter.