Första Akademiföreläsningen som webbinarium

Den 10 juni håller Vetenskapsakademien för första gången en av sina Akademiföreläsningar helt digitalt. Det är ledamoten Fredrik Bäckhed som berättar om tarmmikrobiotans betydelse för hälsan och dess påverkan på sjukdomar relaterade till ämnesomsättningen.

Fredrik Bäckhed. Foto: Johan Wingborg

Det är en tradition sedan 1739 att alltid hålla en föreläsning i samband med att ledamöterna samlas till allmän sammankomst. Sedan förra året har Akademien satsat mer på populärvetenskapliga föreläsningar och riktat sig till en bredare allmänhet. Satsningen har blivit en succé och ett stort antal besökare har fått lyssna till Svante Pääbo, Ulf Danielsson, Åsa Wikforss med flera.

I år har det hittills varit svårt att hålla öppna Akademiföreläsningar för allmänheten på grund av coronapandemin. Men nu blir det en nystart när Vetenskapsakademien för första gången sänder en föreläsning som ett webbinarium. I samband med sammankomsten 10 juni berättar ledamoten Fredrik Bäckhed från Sahlgrenska Akademien om det ekosystem som finns i våra tarmar. Här lever enorma mängder bakterier och andra mikroorganismer, och forskarna misstänker att störningar av den känsliga balansen i tarmmikrobiotan kan ha effekter på vårt mående.

– Jag kommer att berätta om hur vi människor samverkar med bakterierna som bor i vår tarm och hur de kan påverka oss i hälsa och i sjukdom. Det gäller till exempel ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar som diabetes och fetma, säger han.

Några direkta kostråd blir det inte, däremot kan Fredrik Bäckhed förklara vad som händer när du till exempel äter fibrer och hur det påverkar tarmen.

”Otroligt fascinerande”

– Det är otroligt fascinerande att vi har fler bakterieceller än vi har kroppsceller och att alla bakterieceller har ett eget genom. De flesta gener är svåra att påverka men om vi äter antibiotika eller lägger om vår kost så kan vi faktiskt förändra bakterierna i tarmen. Med mer kunskap om hur det här systemet fungerar kanske vi till och med kan bota eller förebygga vissa sjukdomar i framtiden.

Föreläsningen med rubriken En middag med biljoner gäster sker mellan kl. 18–19 och kräver föranmälan. Efter föreläsningen blir det möjligt att ställa frågor.

Här kan du se en film om Fredrik Bäckhed och hans forskning med fokus på diabetes producerad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.