Akademien skriver om forskningspropositionen på DN debatt

”För att ta oss an vår tids stora samhällsutmaningar bör vi satsa mer på fri forskning av högsta kvalitet i den kommande forskningspropositionen.” Det skriver Akademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och vice preses Hans Ellegren på DN debatt idag i samband med att Akademien skickar in sitt inspel till forskningspropositionen 2020.

Akademien föreslår att regeringen inför ett nytt mål om att de statliga anslagen till forskningen ska nå upp till 1 procent av bnp och att hela ökningen ska tillfalla fri forskning.

Läs artikeln på DN debatt

Läs Akademiens inspel