Forskningsfinansiering debatteras i DN

Företrädare för Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för forskningspolitiska frågor och presidium replikerar nu på en artikel på DN debatt med rubriken Lägg ner forskningsråden för universitetens bästa. Vetenskapsakademiens företrädare anser istället att forskningsråden bör stärkas för Sveriges bästa.

I en debattartikel i Dagens Nyheter publicerad 12 maj argumenterar forskarna Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet och Ulf Sandström, docent i teknik och social förändring vid KTH för att lägga ner forskningsråden. På detta replikerar nu Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för forskningspolitiska frågor och presidium på DN debatt.

”Svensk forskning har tappat i konkurrenskraft, men förslaget att överföra pengar från forskningsråden till universitetens basanslag, som framförs både i debattartikeln och i styr- och resursutredningen (STRUT), lär inte förbättra situationen. Det finns inget som tyder på att svenska universitet och högskolor själva skulle fördela resurserna på ett sätt som leder till bättre forskning, särskilt om de samtidigt förväntas uppnå politiska mål enligt förslagen i STRUT.”

Vidare påpekas att i det nuvarande systemet fördelas de statliga forskningsmedlen i konkurrens mellan forskarnas projekt, framför allt via Vetenskapsrådet. ”Rådets väl utarbetade rutiner vad gäller opartiskhet och jäv utgör grunden för transparenta utvärderingar av forskningsprojekt och finansiering av de mest lovande projekten och de bästa forskarna oavsett lärosäte, kön eller forskningsinriktning.”

Läs repliken (pdf)
Läs repliken på DN.se