Forskning kring ”smarta material” gav stort pris

Tage Erlanderpriset 2002 utdelades den 5 april till Xiaodong Zou, Stockholms universitet, ”för hennes studier av tillämpbarhet och metodanpassning av elektronkristallografi på oorganiskt material och för hennes materialvetenskapliga studier”.

I kristaller ordnar sig atomer och molekyler i regelbundna mönster som kan genomlysas av röntgenstrålning. De avböjda strålarna samlas upp på andra sidan och det mönster som uppstår kan efter beräkningar i dator tolkas för att avgöra materialets struktur.

Men röntgenstrålning kan inte användas på kristaller som är mindre än omkring 10 mikrometer (en hundradels mm) stora. Miniatyriseringen inom t.ex. dataindustrin kräver nu att kristaller som är tusen gånger mindre ska kunna strukturbestämmas.

I princip kan detta göras med elektronmikroskop, men linserna är inte alldeles perfekta, så bilderna är svåra eller omöjliga att tolka direkt. Xiaodong Zou har löst det problemet genom att utveckla teorier och dataprogram som kan användas till att korrigera bilderna från elektronmikroskopet. Partiklar, ofta så små att de inte skulle synas i ett ljusmikroskop, förstoras i elektronmikroskopet nära en miljon gånger. Varje atom blir då ungefär en tiondels millimeter stor och kan ses efter bildbehandlingen i dator.

Xiaodong Zou arbetar med utvecklandet av nya material, bland annat metallegeringar med nya märkliga strukturer och ”smarta” material med skräddarsydda egenskaper. Det kan t.ex. bli möjligt att skapa ämnen med unik förmåga att filtrera bort vissa föroreningar eller underlätta kemiska processer.