Forskning kring gener för medfödd immunitet belönas

Flormanska belöningen 2007 tilldelas Håkan Steiner, professor i mikrobiologi vid Stockholms universitet, för hans upptäckt av peptidoglykan-bindande proteiners roll i immunförsvaret.

Hos insekter spelar receptorer för peptidoglykan – huvudkomponenten i bakteriers cellväggar – en avgörande roll för att bakterier ska uppfattas som främmande. Håkan Steiner har svarat för upptäckten av en receptor för peptidoglykaner och hans grupp har också visat att generna för de peptidoglykan-bindande proteinerna var starkt konserverade mellan en rad olika arter. Upptäckten är ett av de senaste 15 årens allra viktigaste bidrag till forskningen kring det medfödda immunförsvaret (”innate immunity”).

Bakgrund:
Alla levande organismer är utmärkt föda för bakterier. Om det inte vore för att vi har försvarsmekanismer skulle även ofarliga bakterier som kommer in i kroppen på kort tid kunna döda oss bara genom förökning.

Insekter såväl som däggdjur har receptorer på epitelceller* som specifikt känner igen karaktäristiska molekyler hos bakterier. Detta snabbt verkande och medfödda immunsystem stoppar mikroorganismerna. Människan har förutom det direkta försvaret också mer välutvecklade mekanismer som gör att vi kommer ihåg en infektion medan exempelvis insekter förlitar sig helt på det medfödda försvaret.

* Epitelceller är en typ av specialiserade celler som bygger upp epitel (vävnadstyp) och olika typer av körtlar.

Motivering:
Flormanska belöningen, 40 000 kr
Håkan Steiner, Stockholms universitet
”för hans upptäckt av en receptor för peptidoglykaner på ytan av bakterier; en upptäckt som öppnat ett helt nytt forskningsområde inom ’innate immunity’”.