Författare, översättare och forskare belönas av Vetenskapsakademien

Vetenskapsakademien belönar lysande författarskap och översättningar samt forskning kring insekters doftsinnen och röda jättestjärnor med Letterstedtska priserna och Strömer-Ferrnerska belöningen.

Kerstin Ekman. Foto: Cato Lein

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar 2009
tilldelas professor Bill Hansson vid Max-Planck-institutet för kemisk ekologi, Jena, Tyskland, ”för hans stora vetenskapliga insatser inom området insekternas doftsinnesfunktioner och deras betydelse för doftstyrda beteenden inkluderande klargörandet av de molekylära transduktionsmekanismerna bakom doftuppfattningen”.
Prissumma: 100 000 kr

Letterstedtska översättarpriset 2009
tilldelas Ulla Roseen för hennes år 2007 utkomna översättning av Leo Tolstojs roman ”Anna Karenina”.
Prissumma: 70 000 kr

Letterstedtska författarpriset 2009
tilldelas Kerstin Ekman för hennes bok ”Herrarna i skogen”, utgiven år 2007.
Prissumma: 60 000 kr

Strömer-Ferrnerska belöningen 2009
 tilldelas docent Fredrik Schöier vid Onsala rymdobservatorium, ”för banbrytande insatser inom analysen av molekylemission från cirkumstellära höljen kring röda jättestjärnor”.
Prissumma: 40 000 kr