Flera priser tilldelade av Vetenskapsakademien

Både forskare, författare och översättare belönades vid Vetenskapsakademiens sammankomst 8 maj. Då utsågs mottagare till Lindbomska belöningen, Arnbergska priset, Letterstedtska författarpriset och Letterstedtska översättarpriset för år 2019. 

Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

Professor Berit Olofsson,
Institutionen för organisk kemi,
Stockholms universitet
”för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens.”

Arnbergska priset 2019, 100 000 kr

Professor Kasper Moth-Poulsen,
Avdelningen för tillämpad kemi,
Chalmers tekniska högskola, Göteborg,
”för sin innovativa forskning kring molekylär elektronik och nanomaterial med inriktning mot framtidens energisystem”.

Letterstedtska författarpriset, 50 000 kr

Författare och litteraturvetare Jens Liljestrand,
”för hans bok Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg (Bonniers förlag 2018)”.

Letterstedtska översättarpriset, 40 000 kr

Översättare Rose-Marie Nielsen,
”för hennes översättning av Alice Munros, Kvinnors liv (Atlas förlag 2018)”.