Fler unga toppforskare till Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien har för sjätte året beslutat erbjuda särskilda forskartjänster till sju unga forskare verksamma i Sverige. Målet med tjänsterna är att säkerställa att forskning av god kvalitet stannar i eller attraheras till landet.

Tjänsterna har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskarna tillåts under de fem år tjänsten löper att forska helt fritt. Bland drygt 300 sökande har Kungl. Vetenskapsakademien beslutat utvälja följande sju:

Matematik

Anna-Karin Tornberg, 33 år, Courant institute of Mathematical Sciences, New York University, USA
Beräkningsmodeller för fysikaliska system

Astronomi

Norbert Christlieb, 39 år, Hamburger Sternwarte, Tyskland
Metallfattiga stjärnor berättar om universums barndom

Kemi

Richard Neutze, 36 år, inst. f. kemi och biovetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Membranproteiners struktur och funktion kartläggs

Geovetenskaper

Gesa Weyhenmeyer, 35 år, inst. f. miljöanalys, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Plötsliga ekologiska förändringar i insjöar kartläggs

Medicin

Martin Bergö, 35 år, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Att förhindra cancer genom att bromsa hyperaktiva proteiner

Torkel Klingberg, 38 år, inst. f. kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm
Arbetsminnet kan förbättras med nya metoder

Teknik

Helene Andersson, 31 år, inst. f. signaler, sensorer och system, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm.
Konstgjorda organ med nanoteknik

 

Mer information

Astrid Auraldsson, forskningshandläggare,
tel. 08-673 96 19,
mobil: 0708-250 187
e-post: astrid@kva.se

Jonas Förare, vetenskapsredaktör och pressansvarig, tel. 08-673 95 44, mobil 0703-27 72 00,
e-post: jonas@kva.se

Dokument