Fler priser från akademien

Vid sin sammankomst 8 februari utsåg akademien mottagare av Edlundska, Wallmarkska och de tre Letterstedska priserna för år 2006, liksom för den Strömer-Ferrnerska belöningen. Priserna delas ut vid olika tillfällen under våren.

Edlundska priset, 100.000 kr
Professor Per Delsing
Inst. f. mikroteknologi och nanovetenskap
Chalmers tekniska Högskola, Göteborg
”för betydelsefulla upptäckter inom en-elektronik”
Priset delas ut vid akademiens högtidsdag 31 mars 2006.

Wallmarkska priset, 100.000 kr
Professor Thomas Laurell
Institutionen för elektrisk mätteknik
LTH, Lunds universitet
”för betydelsefulla upptäckter och uppfinningar inom elektrisk mätteknik, speciellt mikrosensorsystem”.
Priset delas ut vid akademiens högtidsdag 31 mars 2006.

Letterstedska författarpriset, 60.000 kr
Professor Hans Helander
Institutionen för klassiska språk, SVC
Uppsala universitet,
för ”Neo-Latin Literature in Sweden in the period 1620-1720. Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas”. (Acta Universitatis Upsaliensis, StudiaLatina Upsaliensis 29).
Priset delas ut efter akademiens sammankomst 8 mars 2006.

Letterstedska översättarpriset, 100.000 kr
Fil.kand Jim Jakobsson
Filosofiska institutionen,Stockholms universitet
för hans översättning till svenska av Edmund Husserls ”Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie”. Max Niemeyer Verlag, Halle, 1913.
Priset delas ut efter akademiens sammankomst 8 mars 2006.

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar, 100.000 kr
Professor em. Charles Kurland
Höör
”för hans under lång tid internationellt mycket uppmärksammade forskning inom såväl proteinsyntesen som evolutionen”.
Priset delas ut efter akademiens sammankomst 5 april 2006.

Strömer-Ferrnerska belöningen, 30.000 kr
Fil.lic. Alexander Berglund
Matematiska institutionen
Stockholms universitet
för hans matematiska arbeten, speciellt för licentiatavhandlingen 2005 ”Poincaré series and homotopy Lie algebras of monomial rings”.
Priset delas ut efter akademiens sammankomst 19 april 2006.