Fler forskartjänster till akademien

Akademien har beviljats medel av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att tillsätta särskilda forskartjänster under ytterligare två år. Sju stycken femåriga forskartjänster kommer att inrättas under 2003.

Tjänsterna är nu utlysta och kungörelse, blanketter för intresseanmälan och mer information finns att hämta under rubriken Särskilda forskartjänster.