Fem framstående forskare belönas av Vetenskapsakademien

Vid sin ordinarie sammankomst den 11 mars beslutade Kungl. Vetenskapsakademien att belöna Jonna Olsson, University of Amsterdam, Pernilla och Jesper Lagergren, KI, Fredrik Viklund, KTH och Feng Gao, Linköpings universitet med vetenskapliga priser.

Arnbergska priset 2020

Jonna Olsson

på 80 000 kronor tilldelas Jonna Olsson vid Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam ”för avhandlingen ’Work, Wealth and Well-being’ där hon genomför både avancerade och relevanta analyser av makroekonomiska effekter av strukturella förändringar på hushållsnivå”.

Jonna Olsson, University of Amsterdam

Hilda och Alfred Erikssons pris 2020

Pernilla Lagergren. Foto: Johan Bergmark
Jesper Lagergren

på 120 000 kronor tilldelas Pernilla Lagergren och Jesper Lagergren, båda vid Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet ”för viktiga bidrag till förståelse av matstrupscancer och dess sjukdomsbild, behandling, livskvalitet och överlevnad”.

Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet
Jesper Lagergren, Karolinska Institutet

Strömer-Ferrnerska belöningen 2020

Fredrik Viklund. Foto: Magnus Bergström

på 15 000 kronor tilldelas Fredrik Viklund vid Institutionen för Matematik, KTH ”för sina matematiskt precisa resultat inom sannolikhetsteori relaterat till statistisk mekanik”.

Fredrik Viklund, KTH

Tage Erlanders pris 2020

Feng Gao. Foto: Markus Marcetic

på 200 000 kronor tilldelas Feng Gao vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet ”för sin fördjupade beskrivning av mekanismer som skapar fotoström i solceller, och för utvecklingen av ljusemitterande dioder”.

Feng Gao, Linköpings universitet