Fem forskare belönas för insatser inom medicin, matematik, biologi, naturvård och astronomi

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid allmän sammankomst den 10 februari att belöna Jan-Inge Henter, Karolinska Institutet, Simon Larson, California Institute of Technology, Susanne Keipert, Stockholms universitet, Dave Karlsson, Station Linné och Matthew Hayes, Stockholms universitet, med vetenskapliga priser.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2021

Jan-Inge Henter vid Karolinska Institutet tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris 2021 på 100 000 kronor ”för sin innovativa forskning om diagnostik och behandling av primär och sekundär histiocytos och hyperinflammation vilket har lett till ökad överlevnad och mindre morbiditet”.

Jan-Inge Henter, Karolinska Institutet 

Sparreska priset 2021

Simon Larson vid California Institute of Technology, USA tilldelas Sparreska priset 2021 på 80 000 kronor ”för sina arbeten inom spektralteori och formoptimering på konvexa områden och speciellt för sin skarpa flerdimensionella Hermite-Hadamard-olikhet för positiva subharmoniska funktioner”.

Simon Larson, California Institute of Technology 

Flormanska belöningen 2021

Susanne Keipert vid Stockholms universitet tilldelas Flormanska belöningen 2021 på 25 000 kronor ”för hennes innovativa arbeten som avslöjade en oväntad fysiologisk roll för den hormonella tillväxtfaktorn FGF21 i däggdjurs energibalans och värmeproduktion”.

Susanne Keipert, Group Keipert 

 

 

 

Sture Centerwalls pris 2021

Dave Karlsson vid Station Linné tilldelas Sture Centerwalls pris på 20 000 kronor ”för hans hängivna arbete med att dokumentera och klassificera den svenska insektsfaunan och sprida kunskap om insekternas mångfald och bevarande till en vidare allmänhet”.

Station Linné

Strömer-Ferrnerska belöningen 2021

Matthew Hayes vid Stockholms universitet tilldelas Strömer-Ferrnerska belöningen 2021 på 15 000 kronor ”för sitt banbrytande arbete med att öka vår förståelse av Lyman-α strålning från galaxer som har en kraftig stjärnbildning och Lyman-α strålning från den gas och det stoft som dessa galaxer är inbäddade i”.

Matthew Hayes, Stockholms universitet