Fem forskare belönade av akademien

Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 13 mars att belöna Sofia Feltzing, Lunds universitet, Belén Martín-Matute, Stockholms universitet, Anna Dimberg, Uppsala universitet samt Nils Ryman och Linda Laikre, Stockholms universitet, för deras betydelsefulla vetenskapliga insatser.

Strömer-Ferrnerska belöningen 2013

på 20 000 kronor, tilldelas Sofia Feltzing, professor i astronomi vid Lunds universitet, ”för hennes spektroskopiska och fotometriska studier som avgörande bidragit till en djupare förståelse av utvecklingen hos Vintergatan och dess omkringliggande galaxer”.

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 17 april 2013.

Lindbomska belöningen 2013

på 20 000 kronor, tilldelas Belén Martín-Matute, universitetslektor i metallorganisk katalys vid Stockholms universitet, ”för hennes arbeten angående allylalkoholer, såsom enolatevkivalenter, vilket är av särskild betydelse för synteskemin”.

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 17 april 2013.

Flormanska belöningen 2013

på 30 000 kronor, tilldelas Anna Dimberg, docent vid Uppsala universitet, ”för hennes arbete med att klarlägga hur utvecklingen av blodkärl (angiogenes) påverkar tumörers mikromiljö, tillväxt och invasivitet”.

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 13 november 2013.

Sture Centerwalls pris 2013

på 30 000 kronor, tilldelas Nils Ryman, professor i genetik, och Linda Laikre, professor, båda vid Stockholms universitet, ”för deras banbrytande populationsgenetiska forskning som bidragit med värdefull kunskap om hur man bäst bevarar genetisk mångfald i naturliga populationer”.  

Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 13 november2013.