Akademien belönar forskning om kvantinformatik och solceller

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Edlundska priset 2016 till professor Göran Johansson, Chalmers tekniska högskola, och Wallmarkska priset 2016 till professor Licheng Sun, KTH.

Edlundska priset 2016

på 30 000 kronor tilldelas Göran Johansson, Chalmers tekniska högskola ”för insatser inom kvantinformatik där han förutom teoretisk problemlösning även samverkat med experimentella grupper, vilket bland annat lett till påvisandet av den så kallade dynamiska Casimireffekten”.

Priset kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 14 september 2016.

Wallmarkska priset 2016

på 30 000 kronor tilldelas Licheng Sun, KTH, för hans insatser med organisk-syntetiska studier av solcellsmaterial, som lett till nya material vars tillämpning varit en viktig faktor för den starka svenska utvecklingen inom området”. 

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2016.