DN Debatt: Vi har för många universitet och för många professorer

I dag, på Nobeldagen, skriver ständige sekreteraren Hans Ellegren på DN Debatt att både den förra och nuvarande regeringens forskningspolitik inte stämmer överens med deras ambitioner att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Att ett av årets Nobelpris tilldelas en svensk betyder inte nödvändigtvis att svensk forskning i dag har en ledande position.

Svensk forskning halkar efter och det gäller främst det internationella genomslaget. Sverige lägger goda resurser på forskning, vi har många forskare anställda, vi producerar en hyfsat mängd vetenskapliga rapporter, men forskningen håller överlag inte lika hög kvalitet som den i till exempel Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. För att Sverige ska ligga i framkant som forskningsnation behövs åtgärder både från statens och från lärosätenas sida, skriver Hans Ellegren.

Läs artikeln på DN Debatt