DN Debatt: Corona kan leda till förlorad generation forskare

Den ekonomiska kris som covid-19-pandemin medför innebär att stödet till svensk forskning minskar – just när det behövs som mest. Nu måste staten kliva in och öka anslagen till de statliga forskningsfinansiärerna. Annars riskerar vi att få en förlorad generation i svensk forskning. 

Det skriver Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och ordföranden i  kommittén för forskningspolitiska frågor, Hans Ellegren, i dag på DN Debatt. De privata forskningsstiftelserna spelar en avgörande roll för svensk forskning. Men deras bidrag kommer till stor del från aktieutdelningar vilket gör att de drabbas hårt när bolagen nu minskar eller helt ställer in utdelningarna. Som en kompensation för bortfallet från de privata stiftelserna menar debattörerna nu att det statliga stödet till forskningen istället måste öka.

Läs mer på DN Debatt