Debattartikel till stöd för WHO:s arbete mot pandemin

Peter Friberg, föreståndare för SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Göran K Hansson, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien är några av undertecknarna av en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag. I artikeln påpekar de vikten av att WHO får möjligheten att fortsätta sitt arbete mot Covid-19.

Artikelförfattarna menar att den amerikanske presidenten Donald Trumps beslut att frysa cirka fyra miljarder kronor i form av bidrag till WHO är ett hot mot hälsan i världen. De påpekar bland annat att pandemin riskerar att drabba utvecklingsländerna hårt och att det är av stor vikt med globalt samarbete.

”WHO med sitt intellektuella och sociala kapital har en avgörande roll och behöver i nuläget stärkta resurser. Allt annat är ett svek mot den globala hälsan”, skriver de.

Läs mer på SVD.se: ”Ett svek av USA att frysa pengar till WHO”

Läs debattartikeln (pdf)

Läs mer om SIGHT på www.sight.nu