Debatt: Universitet eller myndighet?

Hur ska högskolesektorn styras och organiseras? För Vetenskapsakademien är detta en av de viktigaste framtidsfrågorna för vetenskapen och forskningen i Sverige i höstens val. Det skriver Hans Ellegren, ständig sekreterare, i en debattartikel i Tidningen Curie.

Vilket samhälle får vi om alla institutioner för högre utbildning och forskning till slut ser sig som en del av den offentliga förvaltningen snarare än självständiga miljöer till kunskapens fromma?

”För att som goda myndigheter möta de krav som statsmakterna ålägger högskolan växer de centrala förvaltningarnas roll. Ambitiös och kompetent administrativ personal driver myndighetsutövningen i en riktning som inte alltid utgår från vetenskapens och utbildningens direkta behov”, skriver Hans Ellegren i debattartikeln.

Han påpekar också att den akademiska professionen har fått allt mindre inflytande, till exempel när högskolestyrelserna utses. Att vara rektor blir alltmer att anta rollen som myndighetschef och arbetet som forskare och lärare innehåller allt fler arbetsuppgifter utöver att forska och undervisa.

Självbilden av att vara en myndighet är sakligt sett korrekt, konstaterar han men frågar sig sedan: Men vilket samhälle får vi om alla institutioner för högre utbildning och forskning till slut ser sig som en del av den offentliga förvaltningen snarare än självständiga miljöer till kunskapens fromma?

Läs debattartikeln i sin helhet på Tidningen Curies webbplats