Debatt: Sverige måste prioritera för att nå excellens i forskningen

En stark forskningsnation med världsledande forskare och företag, som samtidigt tappat position ur en internationell jämförelse. Så beskrivs Sverige på DN Debatt av företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenskt Näringsliv.

Hans Ellegren, Tuula Teeri och Jan-Olov Jacke. Foto: Markus Marcetic, Elin Vinger Elliot, Evelina Carborn.

Mörka moln som tornar upp sig vid horisonten. En kris som utvecklas långsamt. Det är vad de tre undertecknarna, Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien, Tuula Teeri, vd för Ingenjörsvetenskapsakademien och Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv ser.

De menar att det särskilt är spetsen på vår forskning som inte längre har samma udd som jämförbara länder. ”Vår vetenskapliga Allsvenska håller god klass men i Champions League har vi svårt att nå långt”, skriver de bland annat på DN Debatt.

Receptet för att råda bot på problemet är enligt debattörerna ett större fokus på excellens. Något som i sin tur kräver att man faktiskt vågar prioritera och fördela forskningsmedel i öppen konkurrens. Det är inte nödvändigtvis fler forskare vid lärosätena som behövs, utan de forskare som rekryteras måste få större resurser att utföra sin forskning. ”Genom att konkurrensutsätta universitetens direkta statliga anslag för forskning på ett sätt som premierar forskning av hög kvalitet kan staten få utväxling på tillförda medel till forskning och innovation”.

Läs debattartikeln i sin helhet på DN Debatt