Debatt: Hälsan blir allt mer ojämlik

Livslängden i Sverige ökar generellt. Men samtidigt är skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper stor – och den ökar. Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet och ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor är en av de debattörer som för en tid sedan skrev på DN Debatt om den ojämlika hälsan.

Aktuell forskning visar bland annat att skillnaderna i kondition mellan yrkesgrupper ökar. Olika socioekonomiska grupper i samhället har också olika sårbarhet för bland annat hjärt- kärlsjukdom. Risken att smittas av covid-19 under pandemin avspeglade både social position och kontaktmönster. Men det går att minska ojämlikheten när det gäller vår hälsa menar debattörerna, utöver Jan Nilsson även Denny Vågerö, professor emeritus i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet och ledamot av Vetenskapsakademien samt Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. För det krävs bland annat tidiga insatser redan för barn i skolåldern och god tillgång till företagshälsovård för alla.

Läs artikeln ”Medellivslängden sjunker hos lågutbildade kvinnor” på DN Debatt