Debatt: Avgörande att storsatsa på grundforskning

Banbrytande genombrott krävs för att lösa kritiska framtidsfrågor som nya energikällor, antibiotikaresistens och ett bevarande av vår levnadsstandard. Är riksdagspartierna beredda att stödja den långsiktiga grundforskning som behövs, frågar företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien.

Artikeln publicerades på Svenska Dagbladets debattsidor 2018-05-20.

Läs hela debattartikeln (pdf)