Resan med Beagle av Darwin på svenska

År 1831 avseglar HMS Beagle från Plymouth i Storbritannien för att utföra geologiska undersökningar av Sydamerikas kuster. Som huvudansvarig för uppdraget har man utsett den 22-årige Charles Darwin.

Han har ännu inte etablerat sig som vetenskapsman men är en noggrann observatör, intresserad av både djur- och växtliv, geologi och människans kultur. Under resans gång studerar han saltöknar i Argentina, spindlar i Brasiliens regnskogar, fåglar i Atlanten och förstås de stora landsköldpaddorna på Galapagosöarna. Hans observationer kommer senare att bli underlag till hans banbrytande verk Om arternas uppkomst som skulle komma att skriva om den vetenskapliga bilden av livet på jorden i grunden.

Resan med Beagle är den sjunde boken i serien Vetenskapliga klassiker, som ges ut i samarbete med Fri Tanke förlag. Böckerna väljs ut av ett redaktionsråd och omfattar verk som haft stor betydelse för forskningens framsteg och allmänhetens förståelse av vetenskap, eller är biografier över personer som har haft en sådan betydelse.

Tidigare nyutgåvor i serien är I människans skugga av Jane Goodall, Radioaktiva substanser av Marie Curie, Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen av Erik B. Karlsson och Eric Stempels, Vad är liv? av Erwin Schrödinger, Lusten att upptäcka av Richard Feynman samt Novum Organum av Francis Bacon.

Läs mer om böckerna och beställ på Fri Tankes webbplats