Cancerforskare får Flormanska Belöningen

Den Flormanska Belöningen är ett ekonomiskt bidrag för en tryckt avhandling i Fysiologi eller anatomiskt ämne. År 2016 går belöningen till Fredrik Swartling, cancerforskare från Uppsala universitet. 

Flormanska belöningen 2016 tilldelas Fredrik Swartling ”för hans internationellt uppmärksammade forskning på mekanismer för uppkomst av hjärntumörer hos barn, framförallt hans upptäckter rörande betydelsen av genen MYCN.”

Den Flormanska belöningen ges för en tryckt avhandling över ett fysiologiskt eller anatomiskt ämne.

Överproduktion av MYC-proteiner är troligen inblandade i mer än hälften av all form av cancer.  I sina studier av MYC-proteiners betydelse för utvecklingen av svåra barnhjärntumörer upptäckte han nyligen hur en kombination av genetiska förändringar i MYC- och p53-gener påskyndar återfall av barnhjärntumörer. Han studerar även hur den viktiga stamcellsfaktorn SOX9 regleras och driver migration och metastasering och har dessutom med stor framgång visat hur epigenetiska substanser och specifika CDK2-hämmare kan slå ut MYC-amplifierade hjärntumörer. Målet är att med resultat från dessa studier få fram nya och bättre behandlingar för de allvarligaste formerna av barnhjärntumörer som dödar åtminstone ett barn i månaden i Sverige.