Bo Sundqvist blir akademiens nye preses

Professor Bo Sundqvist, f.n. rektor vid Uppsala universitet, kommer den 1 juli att tillträda posten som preses, akademiens främste företrädare.

Preses leder akademiens sammankomster och biträds av tre vice presides, tillika valda på ett förtroendeuppdrag för en viss tid. Tillsammans med den heltidsanställde ständige sekreteraren utgör de akademiens presidium. Kungl. Vetenskapsakademiens förste preses var Carl von Linné.

Bo Sundqvist, född 1941, är ursprungligen professor i jonfysik vid Uppsala Universitet, där han tidigare också varit dekanus för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Under sin vetenskapliga karriär har han publicerat mer än 250 vetenskapliga artiklar om fånukleonsystem, jon-ytväxelverkan och biologisk masspektroskopi och varit gästforskare vid flera utländska universitet, bl.a. Institut de Physique Nucleair i Orsay, Paris och University of Virginia, Charlottesville.

Sedan 1997 är Bo Sundqvist rektor vid Uppsala universitet, en post han lämnar vid halvårsskiftet i år. Han är också ordförande i Sveriges Universitets- och högskoleförbund, SUHF, ett samarbetsorgan för drygt 40 universitet och högskolor i landet. Han är dessutom ledamot av flera lärda sällskap och akademier, förutom Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, bl.a. Kungliga Vetenskapssamhället och Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala, Danska vetenskapsakademin och European Physical Society.

”Jag är hedrad av uppdraget och ser fram emot att arbeta som preses och ska försöka stärka Kungl. Vetenskapsakademiens roll i den forskningspolitiska diskussionen”, säger Bo Sundqvist i en kommentar till valet.