Bo Berndtsson invald i matematikklassen

Akademien invalde vid sin sammankomst den 4 juni professor Bo Berndtsson, Chalmers Tekniska högskola, till ny ledamot av klass I (matematik). Han är Göran Gustafsson-pristagare och hans forskning rör fr.a. komplex analys i en och flera variabler.

Bo Berndtsson har hittat explicita formler om bl.a. lösning av Cauchy-Riemann-ekvationer, vilket lett till nya resultat om existens av holomorfa funktioner med givna nollställen och generaliseringar av Blaschke-produkter. På samma ekvationer har han också tillämpat metoder föreslagna av Hörmander och andra och hittat flera intressanta och eleganta tillämpningar i form av nya resultat, eller nya och enklare bevis om bl.a. interpolering, entydighet och Corona-satsen.

På senare tid har han utvecklat nya metoder för egenvärdesuppskattningar för en laplacian, med intressanta tillämpningar för geometrien hos höga potenser av linjeknippen.