Björn Wittrock invald i tionde klassen

Kungl. Vetenskapsakademien beslöt vid sin sammankomst 19 april att invälja prof. Björn Wittrock, Uppsala universitet, till ny ledamot i tionde klassen (kategorin ”för framstående förtjänst om vetenskap”) .

Björn Wittrock är född 1945 och var tidigare innehavare av Lars Hiertas professur i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han är sedan 1996 föreståndare vid Kollegiet för samhällsforskning (SCAS), Uppsala universitet och sedan 1999 professor i statskunskap vid samma lärosäte.

Wittrock har skrivit ett stort antal arbeten om den moderna staten, det moderna universitetet och de moderna samhällvetenskapernas uppkomst och utveckling. Han har gett ut 16 böcker, varav de flesta på internationella förlag. År 1998 tilldelades han Torgny Segerstedt-medaljen av Uppsala universitets rektor för sina insatser.

 

Mer information

Besök Kollegiets för samhällsforskning hemsida