Björn von Sydow invald i Vetenskapsakademien

Den 11 juni valdes Björn von Sydow in i akademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap. Han är ordförande i Vetenskapsrådet och har under lång tid visat ett stort intresse för svensk forskning och dess betydelse för landet.

Björn von Sydow har inom ramen för sin politiska bana varit mycket aktiv inom forskningsrådsberedningen, för beredning av nya forskningspropositioner inom flera regeringar. I början av 1990-talet var han ordförande i styrelsen för Fysikcentrum i Stockholm, och bidrog starkt till tillkomsten av AlbaNova universitetscentrum.

Björn von Sydow var försvarsminister 1997-2002, Riksdagens talman 2002-2006 och är i dag bl.a. socialdemokratisk riksdagsman och vice ordförande i Europarådets svenska delegation.