Beslut om priser och belöningar

Prof. Lars Thelander, Umeå univ., har tilldelats Hilda och Alfred Erikssons pris, prof. Christer Höög, Karolinska Institutet, den Flormanska och FD Hampus Nilsson, Lunds univ., den Lindbomska belöningen.

Akademien tog vid sin sammankomst den 15 januari beslut om priser att dela ut under året.
 
Hilda och Alfred Erikssons pris utdelas som belöning för framstående forskningsinsatser ”till lindring av sjukdomar på både människor och djur”. Prissumman är på 55.000 kr och priset delas ut på akademiens högtidsdag den 31 mars. Lars Thelander vid inst. f. medicinsk kemi på Umeå universitet får priset för sin grundforskning kring regleringen av ett enzym, ribonukleotidreduktas. Under senare år har forskningen visat sig vara betydelsefull för att hitta nya botemedel mot afrikansk sömnsjuka, som årligen skördar ca. 500.000 dödsoffer. Om enzymet hos parasiten kan hämmas slipper man behandla patienterna med det enda hittills kända botemedlet, en arsenikförening som orsakar svåra biverkningar och många dödsfall.

Christer Höög vid Karolinska Institutet tilldelas den Flormanska belöningen på 10.000 kr. för sin forskning kring meiosen, alltså den celldelning som ger upphov till könsceller (spermier och ägg). I samband med meiosen halveras antalet kromosomer i könscellerna. Dessvärre är det inte ovanligt att fel uppträder i denna fas och att könscellen (oftast ägget) får en kromosom för mycket eller för litet. Ofta leder det till spontan abort, men foster kan ibland utvecklas med sjukdomar, som t.ex. Downs eller Turners syndrom. Christer Höögs forskargrupp är den första som kunnat visa hur avsaknaden av bestämd gen stör cellens förmåga att fördela kromosomerna, kunskap som på sikt kanske kan begränsa dessa problem.

Hampus Nilsson vid avdelningen för atomspektroskopi, Fysiska inst., Lunds univ. disputerade i juni 2002 och tilldelas den Lindbomska belöningen på 8.000 kr för sina insatser för att förfina mätmetoderna vid bestämning av atomära övergångssannolikheter. Hans data kan användas för en mycket noggrann bestämning av den undre gränsen för universums ålder.