Belöningar och medaljer från Kungl. Vetenskapsakademien

Sex framgångsrika personer uppmärksammas för insatser inom vitt skilda områden – från proteinveckning, via kol-14 halter i cellers DNA, Liealgebror och förståelsen av jordens inre till erkännanden för insatser inom akademiens egna områden.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2011 (kemi)

om 250 000 kr, fördelat på ett forskningspris om 200 000 kr och 50 000 kr till ett symposium/workshop, tilldelas Per Hammarström, professor i proteinkemi, Linköpings universitet, ”för hans biofysikaliska studier av proteinveckning och aggregering med relevans för flera sjukdomar”.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2011 (medicin)

om 150 000 kr, tilldelas Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, Karolinska Institutet. ”Jonas Friséns forskargärning kännetecknas av stor kreativitet och nydanande metodutveckling som kan få stor betydelse för förståelse av nervsystemets sjukdomar.”

Wallmarkska priset 2011 (fysik)

om 140 000 kr, tilldelas Rajeev Ahuja, professor i fysik, Uppsala universitet, ”för hans viktiga och internationellt uppmärksammade studier av elektronstrukturen hos kondenserade system under extremt höga tryck”.

Edlundska priset 2011 (matematik)

om 90 000 kr, tilldelas Volodymyr Mazorchuk, professor i matematik, Uppsala universitet, ”för hans viktiga och internationellt uppmärksammade insatser inom algebran, speciellt representationsteorin för Liealgebror”.
Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst den 13 april 2011.

von Höpken-medaljen i guld 2011

tilldelas Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi, Umeå universitet, ”för sina utomordentliga insatser som ständig sekreterare i Vetenskapsakademien under perioden 2003–2010”.

Äldre Linnémedaljen i guld 2011

tilldelas Michael Thorndyke, Royal Swedish Academy of Sciences Distinguished Research Professor, adjungerad professor, Göteborgs universitet, ”för hans forskningsinsatser inom den marina genomiken och för hans arbete för att utveckla Kristinebergs Marina Forskningsstation, inte minst vad beträffar dess internationella betydelse”.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.