Belöningar och medaljer från Kungl. Vetenskapsakademien

Åtta framgångsrika personer uppmärksammas för insatser inom vitt skilda områden – från Sigmund Freud och Darwin, via polarområdena till rymden. Bland pristagarna finns Christer Fuglesang.

Wallmarkska priset 2010

150 000 kr, tilldelas prof. Mark Pearce, Kungliga Tekniska högskolan,

”för hans uppfinningsrikedom i instrumentutveckling som resulterat i nya, uppmärksammade rön om förekomsten av antimateria i den kosmiska strålningen”.

Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2010.

Edlundska priset 2010

90 000 kr, tilldelas prof. Olof Ramström, Kungliga Tekniska högskolan,

”för hans studier av dynamisk kombinatorisk kemi och utveckling av viktiga verktyg för selektiv organisk syntes”.

 Priset utdelas vid en av Vetenskapsakademiens allmänna sammankomster under våren 2010.

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar 2010

60 000 kr, tilldelas doc. Sergey Kubatkin, Chalmers tekniska högskola,

”för hans rön beträffande nanofysik och molekylär elektrontransport”.

Priset utdelas vid en av Vetenskapsakademiens allmänna sammankomster under våren 2010.

Letterstedtska författarpriset 2010

60 000 kr, tilldelas prof. em. Staffan UIfstrand, Uppsala universitet,

”för hans arbete Darwins idé. Den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag”.

 Priset utdelas vid en av Vetenskapsakademiens allmänna sammankomster under våren 2010.

Letterstedtska översättarpriset 2010

50 000 kr, tilldelas fil.dr Lars W. Freij, Särö,

”för hans översättning av volym X i Natur och Kulturs utgåva av Sigmund Freuds samlade skrifter, Samhälle och religion (2008)”.

 Priset utdelas vid en av Vetenskapsakademiens allmänna sammankomster under våren 2010.

Lindbomska belöningen 2010

20 000 kr, tilldelas prof. Kerstin Jon-And, Stockholms universitet,

”för hennes viktiga insatser inom ATLAS Collaborationen vid LHC i CERN”.

 Priset utdelas vid en av Vetenskapsakademiens allmänna sammankomster under våren 2010.

Carl XVI Gustafs medalj ”Pro Mundo Habitabili”

tilldelas prof. Anders Karlqvist, Polarforskningssekretariatet,

”för hans epokgörande insatser för svensk polarforskning”.

 Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2010.

Wargentinmedaljen i guld

tilldelas aff. prof. Christer Fuglesang, ESA/Kungliga Tekniska högskolan,

”för hans hängivna insatser som astronaut, forskare och inspiratör inom rymdområdet”.

Priset utdelas vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2010.