Beatrice Malmer blir första akademiforskaren i klinisk onkologi

Akademiens första särskilda forskartjänst i klinisk onkologi (cancerforskning) har tilldelats docent Beatrice Malmer, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Tjänsten löper i fem år och finansieras av stiftelsen Acta Oncolgica.

Beatrice Malmer är docent i onkologi och disputerade 2001 vid Institutionen för onkologi, Umeå universitet. Forskartjänsten är en halvtidstjänst som hon kombinerar med en halvtidstjänst som överläkare på Norrlands universitetssjukhus. 

Hon var en av de första forskarna i världen som kunnat visa att anlag för gliom, en elakartad form av hjärntumör, kan vara ärftlig. Ungefär 40 procent av alla hjärntumörer är gliom. Den går inte att bota, men man kan öka livslängden genom operation, strålning eller cellgiftsbehandling. Vissa patienter kan leva i 20 år med gliom och andra i ett. Risken att drabbas är dock inte stor, eftersom anlagen måste ärvas från båda föräldrarna. Vid till exempel bröstcancer räcker det med anlag från den ena föräldern.

Stiftelsen Acta Oncologica ger ut den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica, och främjar på andra sätt nationellt och internationellt utbyte av vetenskaplig information inom cancerområdet.