Attraktiva forskartjänster bidrar till att hindra forskarflykten

Det är nu andra året som Kungl. Vetenskapsakademien erbjuder åtta exceptionellt begåvade unga forskare speciella forskartjänster. Man vill genom detta bidra till att forskning av god kvalitet stannar i landet.

Tjänsterna är konstruerade så att forskarna anställs av Vetenskapsakademien medan de utför själva forskningen vid sina lärosäten som tidigare. Tjänsten är garanterad i fem år tack vare ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Att på det här sättet få möjlighet att forska helt fritt för en relativt hög lön, gör forskartjänsterna attraktiva bland landets unga forskare. Av 207 sökande har Vetenskapsakademien nu valt ut åtta:
Ernest Arenas, 39 år
Avdelningen för molekylär neurobiologi, Karolinska Institutet
Magnus Berggren, 33 år
Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet och ACREO AB
Johan Ericson, 36 år
Avdelningen för utvecklingsbiologi, Karolinska Institutet
Gerard Kleywegt, 39 år
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet
Peter Lundqvist, 44 år
Stockholms observatorium, Stockholms universitet
Agneta Richter-Dahlfors, 40 år
Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Karolinska Institutet
Stanislav Smirnov, 31 år
Institutionen för matematik, Kungl. Tekniska Högskolan
Jan Swenson, 34 år
Institutionen för tillämpad fysik, Chalmers tekniska högskola