Astronomiprofessor Göran Östlin invald i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 17 november valdes professor Göran Östlin, professor i astronomi vid Stockholms universitet, in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.

Göran Östlin är prefekt för Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet sedan 2008. Samma år lyckades han också få en av Vetenskapsakademiens 5-åriga forskartjänster. Han har arbetat inom ett brett område av galaxforskning och kosmologi (studiet av universums uppbyggnad, ursprung och utveckling). Han studerar både mycket gamla och unga galaxer för att få nya kunskaper om hur de första galaxerna bildades när universum var ungt, för drygt 13 miljarder år sedan. För sina studier använder han kraftfulla teleskop, bland annat Hubble Space Telescope, där han har varit den flitigaste svenska användaren.

Östlin lägger mycket tid på att popularisera sin forskning och har till exempel ofta medverkat i SVT:s ungdomsprogram Hjärnkontoret.

Mer information

Göran Östlin, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet