Åsa Wikforss invald i Svenska Akademien

Åsa Wikforss, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien sedan 2018, invaldes i går i Svenska Akademien på stol nummer 7. 

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör sig kring språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori. Hon har bland annat publicerat mycket om språk och normer, om begreppsförståelse och om relationen mellan tankeinnehåll och den externa omgivningen. 

2017 kom hon ut med boken ”Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender” där hon undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. 

Se hennes Akademiföreläsning Det ogrundade tvivlet – Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid från 20 februari: