Årsberättelsen för 2020 publicerad

Vetenskapsakademiens årsberättelse för 2020 är nu publicerad. Den berättar om ett annorlunda år där pandemin i hög grad påverkade verksamheten.

Vetenskapsakademiens hus på Lilla Frescativägen stängde för besökare och de flesta i personalen arbetade hemifrån. Akademien startade en expertgrupp om Covid-19 och en helt ny kommitté för hälsofrågor. Mötesverksamheten kunde trots allt fortgå, liksom utdelningen av alla priser, stipendier och forskartjänster, men mycket fick ske digitalt istället för på plats.

Vid offentliggörandet av Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset kunde endast 18 journalister vara på plats i den vanligtvis fullsatta Sessionssalen. Men fler journalister kunde följa presskonferensen live från Linnésalen och intervjuer med Vetenskapsakademiens experter genomfördes både på plats, via telefon och genom videosamtal.

Även beslut om Sjöbergpris, Crafoordpris och Ingvar Lindqvistpriser togs som vanligt men prisceremonierna sköts på framtiden.

Det är något av allt som hände vid Vetenskapsakademien under ett år som inte liknande något annat. Mer kan du läsa om i årsberättelsen.