Arnbergska priset till Jesper Stage

Akademien har beslutat utdela Arnbergska priset på 45.000 kr till Jesper Stage, Umeå universitet, för hans doktorsavhandling i nationalekonomi om naturresursfrågor i Namibia.

Stages studier har bland annat visat att ekonomisk tillväxt i u-länder inte behöver leda till kraftigt ökad energianvändning, vilket man tidigare trott. Namibia har t.ex. haft högre energiskatter än många andra u-länder vilket fått många branscher har att byta till mer energisnål teknik.

I andra delar av avhandlingen visar Stage hur användning av andra naturresurser skulle kunna effektiviseras. En studie visar att resurser i form av bra närmiljö (ett grönområde) värderas mycket högt även av boende i slumområden.

De avslutande arbetena i avhandlingen behandlar hur grundvattens- och fiskefrågor hanteras. I det sistnämnda fallet visar Stage hur ett olönsamt lokalt kommersiellt fiske skulle kunna läggas ned till förmån för införande av fiskelicenser på turistfiske.

Jesper Stage är 32 år, född i Umeå och har huvudsakligen varit bosatt där, men har även bott i olika afrikanska länder i flera år. Prissumman är på 45.000 kr och priset utdelas vid akademiens högtidsdag 31 mars.