Arnbergska priset till Fredrik Gustafsson

Akademien beslutade den 14 januari att utse prof. Fredrik Gustafsson, Linköpings Tekniska Högskola, till mottagare av Arnbergska priset. Han får priset ”för framstående teknikvetenskaplig forskning med stor relevans för industriella tillämpningar.”

Fredrik Gustafsson är 39 år och professor i Kommunikationssystem vid Linköpings Tekniska Högskola. Hans forskning berör olika aspekter av signalbehandling, feldetektion, diagnos och sensorfusion. Han anses inneha en världsledande ställning inom ett par av dessa områden.

Sensorfusion behandlar hur man på bästa möjliga sätt sammanställer information från tillgängliga sensorer och andra informationskällor. Det primära syftet är att få bästa möjliga noggrannhet i mätningar. Ett annat syfte kan vara att beräkna storheter som inte är direkt mätbara, vilket ger s.k. virtuella sensorer. Sensorfusion är också grunden i modern diagnos av fel i sensorer, ställdon och hårdvara i komplexa system.

Fredrik Gustafsson har tagit aktiv del i att utveckla teorin för detta, samt tillämpat resultaten på ett antal praktiska problem såsom: terrängnavigeringssystemet i JAS, sensorlösa däcktryck- och vägfriktions-indikatorer för bilar, GPS-fri positionering i bilar, positionering av mobiltelefoner, diagnos i pappersbruk och undervattensnavigering.

Priset är på 30 000 kr och delas ut på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars.

 

Mer information

Fredrik Gustafssons hemsida