Arnbergska priset till Anne-Sophie Crépin

Det Arnbergska priset 2003 på 28.000 kr utdelas till FD Anne-Sophie Crépin, Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien, för hennes avhandling om ekonomiska incitament för omställning av jordbruksmark och analyser av ekosystems dynamik.

Avhandlingen är indelad i tre kapitel, varav ett handlar om olika kontraktsformer mellan stat och jordbrukare när jordbruksmark ska omvandlas till våtmark. De två andra kapitlen utgörs av studier på ekologisk dynamik hos dels ett skogsekosystem med både löv-, barrskog och älg, dels ett havsekosystem med fiske i korallrev.

I matematiska modeller och datorsimuleringar vederlägger hon många tidigare accepterade ”sanningar” och visar att dynamiken är långt mer komplicerad än man tidigare antagit. Särskilt visar hon hur till synes stabila tillstånd snabbt kan växla om till andra jämviktstillstånd med en annan numerär av arter och förändrad produktion i systemet. Resultaten av analyserna kan ha direkt tillämpning på strategier för ett uthålligt uttag av resurserna.

Avhandlingen heter ”Tackling the economics of ecosystems” och försvarades den 24 oktober 2002 vid Stockholms universitet.