Årets Pi-prisbok utforskar medvetandet

Är människan uppbyggd endast av materia såsom naturvetenskapen beskriver den, eller finns där också något annat, en själ? Den frågan ställer sig årets Pi-prisvinnare Göran Frankel i boken Medveten mot alla odds.

Pi-priset delas ut vartannat år ”för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området”. Priset är instiftat av Fri Tanke förlag tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien. I priset ingår att få sitt manus tryckt i bokform, med utgivning hos Fri Tanke förlag. Prissumman är 314 159 kronor.

2015 års pristagare, vetenskapsjournalisten Göran Frankel, fick Pi-priset för sitt manus om modern medvetandeforskning. Nu kommer boken. I Medveten mot alla odds visar han på sin stora och breda kunskap om hjärnan och medvetandet.

I denna spännande bok definierar Göran Frankel vad jaget och det inre mentala livet är och hur det förhåller sig till en fysikalisk omvärld. Det är ett skärskådande av medvetandet, jaget, hjärnan och hjärnforskningen – allt från ögats evolutionära utveckling, via de antika filosoferna, vidare till B F Skinners behaviorism, neurologer som undersökt patienter som drabbats av hjärnskador och till slut den moderna hjärnforskningen med EEG och fMRI, som hjälpt oss att se och förstå var i hjärnan olika saker sker.

Det är tredje gången priset delas ut. Tidigare pristagare är Ulf Ellervik med boken Ond kemi, och Anders Schultz med Livsmedelsmagi.

Boken finns att beställa på Fri Tanke förlags hemsida.

Kontakt

För mer information, recensionsexemplar eller intervjuförfrågan, kontakta:
Emma Ulvaeus
Fri Tanke
emma@fritanke.se
0709 66 26 45

Priset var tidigare debutantpris, men nu kan även etablerade författare  inom naturvetenskap skicka in bidrag till juryn. Tävlingsbidraget skall ha en enhetlig, genomgående karaktär som bok – hit räknas inte en samling fristående uppsatser eller essäer.

Manus till nästa pris skall ha inkommit till Fri Tanke förlag senast den 31 augusti 2017. Juryn sammanträder under hösten och vinnaren utses innan 31 december 2017.