Årets anslag från Aktiestinsen till studie om brus-behandling mot ADHD

Kan sensoriskt brus fungera som ett alternativ till medicin för barn med ADHD? Peik Gustafsson, Lunds universitet, tilldelas 1, 3 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons forskningsstiftelse för att jämföra effekterna av brus-behandling med effekterna av traditionell medicinsk behandling vid ADHD.

Kungl. Vetenskapsakademien förvaltar stiftelsen som är ett arv från smålänningen Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson som gjorde sig känd genom att bygga en mycket stor förmögenhet på aktier. Under sina senare år skänkte han bort stora delar av sin förmögenhet till forskning och utbildningsinsatser.

2018 års anslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma, på 1 300 000 kronor, tilldelas Peik Gustafsson för projektet ”Acoustic and vestibular noise as non-pharmacological treatment of ADHD symtoms in schoolchildren”.

Peik Gustafsson är avdelningschef för avdelningen för barn– och ungdomspsykiatri vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund, Lunds universitet, och är även överläkare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö.

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en icke-medicinsk behandling av ADHD genom att utsätta hjärnan för brus – både hörbart brus genom örat och sensoriskt brus i hjärnans balanssystem. Tidigare studier som Gustafsson har gjort med sin forskargrupp visar att bruset kan ha en positiv effekt på de kognitiva problem som barn med ADHD lider av, i vissa fall till och med mer effektivt än medicinska läkemedel. Medan medicinsk behandling har bieffekter, som inte ännu är helt klarlagda på sikt, tror man att brus-behandlingen är mer skonsam.

– Det här är forskning som kan förbättra skolsituationen för en stor grupp barn och ungdomar, säger Stefan Svallfors, ordförande i Kommittén för Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse individ och samhälle.

Om stiftelsen och ”Aktiestinsen”

År 2008 donerade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson cirka 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, började jobba på SJ 1940 som stationsföreståndare i småländska Malmbäck utanför Nässjö. Fyra år senare började han intressera sig för aktier. Efter några bra affärer, som blev uppmärksammade i pressen, fick Lennart smeknamnet Aktiestinsen. År 1980 hade han fått ihop sin första miljon och aktieportföljen uppgår i dag till cirka 100 miljoner kronor. 

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson avled i mars 2017, han blev 101 år gammal.

 

Kontakt

Peik Gustafsson, avdelningschef och överläkare vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet, peik.gustafsson@med.lu.se, +46 46 17 44 36

Stefan Svallfors, ordförande i Kommittén för Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse individ och samhälle, stefan.svallfors@sh.se, +46 70 646 02 49

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, jessica.balksjo@kva.se, +46 70 673 96 50