Aminoffpriset 2003

Aminoffpriset i kristallografi 2003 tilldelas priset prof. Axel Brünger, Stanford University och prof. T. Alwyn Jones, Uppsala Universitet, för deras datorstödda förfinings- och analysmetoder vid kristallografiska studier av makromolekyler.

Motiveringarna lyder: till prof. Axel Brünger, Stanford University ”för hans utveckling av förfiningsmetoder för makromolekyler” och till prof. T. Alwyn Jones, Uppsala Universitet, ”för hans banbrytande utveckling av metodik för tolkning av elektrontäthetskartor och uppbyggnad av modeller av biologiska makromolekyler med hjälp av datorgrafik”. 

Båda pristagarna är framstående proteinkristallografer och har kartlagt strukturen för flera viktiga proteiner. Dessutom har de utvecklat de mest använda datorprogrammen för kristallografiska analyser. Brüngers förfiningsprogram innehåller rutiner som automatiskt  förbättrar tredimensionella modeller av strukturen hos makromolekyler. Jones har utvecklat program med datagrafik som gör att kristallografen kan införa korrigeringar som inte kan göras med de automatiska metoderna. Jones program innehåller bl.a. uppgifter om redan kända ”legobitar”, fragment från tidigare beskrivna molekyler. Programmen kompletterar varandra och används växelvis i strukturbestämningsprocessen.

Pristagarna mottar priset vid en ceremoni på akademien onsdagen den 10 september 2003. Prissumman på 50 000 kr delas lika mellan pristagarna.

Mer information

T. Alwyn Jones hemsida
Axel Brüngers hemsida