Aminoffpris för skapandet av kristallografisk databas

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Gregori Aminoffs pris 2023 till Dr. Olga Kennard, grundaren av Cambridge Crystallographic Data Centre. Här finns den första och största kristallografiska databasen i världen med över en miljon unika molekylstrukturer.

”för banbrytande arbete med att etablera molekylstrukturdatabaser”
Dr Olga Kennard. Foto: ​​Cambridge Crystallographic Data Centre.

Den tredimensionella strukturen av atomer i en molekyl eller en kristall avgör dess egenskaper och funktion. Sedan de första kristallstrukturerna kartlades genom röntgendiffraktion för mer än ett sekel sedan har ett enormt antal oorganiska, organiska och biokemiska molekylstrukturer lösts. Strukturinformationen samlas in i olika databaser som har vuxit kraftigt och blivit ovärderliga resurser för akademi och industri.

Dr. Olga Kennard var mycket tidig med att inse värdet av ordnade och kompletta strukturella data. Redan 1965 etablerade hon för detta ändamål Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) och utvecklade Cambridge Structure Database (CSD) för organiska och metallorganiska strukturer. Hon ägnade därefter mer än 32 år av sin karriär åt utvecklingen av CSD med ambitionen att samla alla kända kristallstrukturer och göra dem allmänt tillgängliga.

CSD är den första och största kristallografiska databasen med över 1,1 miljoner unika strukturer. CSD var också en av de första numeriska vetenskapliga databaserna. Den är en nyckelresurs för kemister, materialvetare och läkemedelsföretag för design och förutsägelse av kristallstrukturer samt material- och läkemedelsdesign.

Inrättandet av CSD lade grunden för modern kristallografi och inspirerade till utvecklingen av andra strukturdatabaser. Kennard bidrog också till etableringen av the Protein Data Bank (PDB) för strukturer av biologiska makromolekyler. Vid lanseringen 1971 innehöll PDB 7 strukturer, vilket nu växt till närmare 200 000. PDB har haft en enorm inverkan på vår förståelse av struktur och funktion hos proteiner. Den har lagt grunden till utvecklingen av metoder för förutsägelse av proteinstruktur, till exempel de senaste genombrotten för AI-baserade verktyg som AlphaFold.

Enligt priskommittéen var Olga Kennards tidiga vision om att skapa synergier genom att sammanställa data om molekylstrukturer och öppet sprida dem före sin tid. Hennes arbete har skapat stora vetenskapliga värden inom många olika områden.

Pristagaren

Olga Kennard föddes 1924 i Budapest, Ungern. Hon studerade och avslutade sin B.Sc. 1944, M.A. 1948 och D.Sc. 1973 vid University of Cambridge. Under 1940-talet arbetade Kennard med strukturbestämning av både organiska molekyler och biomolekyler. Hon var forskningsassistent vid National Institute of Medical Research, 1951-1961, arbetade vid Medical Research Council (MRC) 1961-1970 och MRC specialutnämnd professor vid Department of Chemistry, University of Cambridge 1970-1989. Hon var direktör för Cambridge Crystallographic Data Center (CCDC) från 1965 fram till pension 1997.

Gregori Aminoffs pris

Kungl. Vetenskapsakademien delar varje år ut Gregori Aminoffs pris i kristallografi. Kristallografin handlar om att studera atomstrukturer i fasta material och används inom kemi, biologi, medicin, geologi och materialvetenskap.

Priset ska belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området. Det delas ut till svenska och utländska forskare sedan 1979. Prissumman är på 80 000 kronor. Prissymposium hålls i Stockholm 29 mars, se kalendariet för mer information.