Miljonanslag från Aktiestinsens stiftelse till forskning om utbildningens påverkan på hjärnan

Akademien har beslutat att utdela ett anslag om 1 145 000 kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle till docent Martin Lövdén vid Karolinska Institutet, för ett forskningsprojekt som studerar utbildningens effekter på hjärnans minneskapacitet och struktur.

Lövdéns forskargrupp ska undersöka effekterna som utbildning har på hjärnans minneskapacitet och struktur, och om dessa kvarstår i upp till ett år efter det att studierna har avslutats. De ska också studera de faktorer som avgör de individuella skillnader som effekterna har på kort och lång sikt. I projektet används vuxenutbildning i främmande språk och man kommer att mäta volymen på en specifik del av hjärnan kallad hippocampus, som är viktig bland annat för vårt korttidsminne.

Projektet syftar till att öka vår förståelse för mekanismerna bakom effekterna som utbildning har på livslång kognitiv utveckling och åldersrelaterade sjukdomar som demens.

Anslaget uppgår till 1 145 000 svenska kronor och delas ut vid en ceremoni under akademiens allmänna sammankomst den 12 december.

Om stiftelsen

År 2008 donerade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson ca 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.