1,5 miljon från Aktiestinsens stiftelse till forskning om ordförståelse och läsutveckling bland förskolebarn

Akademien har beslutat att utdela ett anslag om 1,5 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle till universitetslektor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet, för ett forskningsprojekt där hon studerar hur barns kognitiva förmåga utvecklas under förskoleåren och vilka konsekvenser det får under de första skolåren.

Universitetslektor Ulrika Wolff är verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hon tilldelas anslaget för projektet Following early reading: Individual Differences, Development and Enchancement.

Projektet syftar till att följa upp en tidigare undersökning av läsförståelse och läsutveckling bland förskolebarn. I den planerade studien kommer barnen att följas under de tre första skolåren. Uppföljningen bygger på en jämförelse mellan en experimentgrupp som fått fonologisk träning i förskoleåldern och en kontrollgrupp, bland annat vad avser de långsiktiga effekterna av tidig fonologisk träning. Särskilt syftar Wolff till att studera mekanismen bakom att barn från högre socialgrupper får bättre läsförmåga och skolresultat.

Anslaget uppgår till 1,5 miljon svenska kronor och delas ut vid akademiens allmänna sammankomst den 11 september 2013.

Om stiftelsen och ”Aktiestinsen”

År 2008 donerade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson ca 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, 97 år, började jobba på SJ 1940 som stationsföreståndare i småländska Malmbäck utanför Nässjö. Fyra år senare började han intressera sig för aktier. Efter några bra affärer, som blev uppmärksammade i pressen, fick Lennart smeknamnet Aktiestinsen. År 1980 hade han fått ihop sin första miljon och hans aktieportfölj uppgår idag till cirka 100 miljoner kronor.