Aktiestinsens anslag 2016 går till Serhiy Dekhtyar

Årets anslag från Stiftelsen Lennart” Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle går till Fil. Dr. Serhiy Dekhtyar för projektet ”the relative importance of cognitive and non-cognitive abilities for academic performance in adolescence, and socioeconomic attainment in mid-life.”

Dekhtyars forskning handlar om hur kognitiva och icke-kognitiva förmågor samverkar för att bidra till studieresultat i tonåren och karriärsresultat. Dekhtyar jämför hur individens förutsättningar för kunskapsinhämtning korrelerar med icke-kognitiva förmågor, som exempelvis uthållighet, noggrannhet och pliktkänsla, för att uppnå bra resultat dels i gymnasieåldern, dels senare i livet mätt som karriärsresultat.

Till grund för denna forskning ligger dels uppgifter från mönstringsprotokoll, som både består av resultat från fysiska och kognitiva tester, likväl som en strukturerad intervju med psykolog med avseende på ansvarskänsla, självständighet, uthållighet, social förmåga, emotionell stabilitet och initiativkraft. Dels uppgifter från Skolverkets skolregister avseende skolresultat från nionde klass till och med sista året i gymnasiet.

Tills nu har ingen studie försökt förklara studieresultat som en kombination av både kognitiva och icke-kognitiva egenskaper, och dessutom koppla skolresultat till socio-ekonomisk status senare i livet.

Dekhtyar fick sin grundutbildning på LCC International University, Klaipeda, Litauen, och tog sin master, och senare disputerade, på Centre for Economic Demography vid ekonomisk historiska institutionen, Lunds universitet. Sedan 2013 har han haft en postdoc på institutionen för klinisk neurovetenskap (sektionen för psykologi) på KI.”

Om stiftelsen och ”Aktiestinsen”

År 2008 donerade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson ca 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, som fyllt 100 år under året, började jobba på SJ 1940 som stationsföreståndare i småländska Malmbäck utanför Nässjö. Fyra år senare började han intressera sig för aktier. Efter några bra affärer, som blev uppmärksammade i pressen, fick Lennart smeknamnet Aktiestinsen. År 1980 hade han fått ihop sin första miljon och hans aktieportfölj uppgår i dag till cirka 100 miljoner kronor.  Han har under senare år genom donationer instiftat flera allmännyttiga stiftelser.