Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson ger 2 miljoner till studie om dyslexi kan bero på nedsättning i allmänna minnesfunktioner

Akademien har beslutat att utdela ett anslag om 2 miljoner kronor från en av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons forskningsstiftelser till universitetsadjunkt Martina Hedenius vid Uppsala universitet, för ett forskningsprojekt där hon studerar om dyslexi kan bero på nedsättningar i procedurminnet.

Universitetsadjunkt Martina Hedenius är verksam vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Hon tilldelas anslaget för projektet Procedural and declarative memory in children with developmental dyslexia. 

Målsättningen med projektet är att med hjärnavbildningstekniker undersöka en hypotes om att nedsättningar i procedurminnet är relaterade till de läsproblem som tar sig uttryck i dyslexi. Procedurminnet används när vi lär in och med övning allt lättare utför vissa rörelser och handlingar. Hon ska även mer allmänt undersöka i vilka avseenden barn med dyslexi har nedsatt procedurminne, när det gäller såväl initial inlärning, konsolidering som automatisering av procedurer. Inom projektet ska det vidare undersökas i vilken grad det deklarativa minnet, som gör att vi på olika sätt kan återge sådant vi erfarit eller lärt in, kan kompensera för brister i procedurminne.

– Projektet undersöker en intressant och viktig hypotes om orsakerna till åtminstone vissa av de problem som karaktäriserar dyslexi. Genom att använda aktuella hjärnavbildningsmetoder borde därför möjligheterna vara stora att öka vår förståelse för hur olika aspekter på dyslexi relaterar till grundläggande minnesfunktioner, säger professor Peter Juslin, ledamot av akademins klass för samhällsvetenskaper.

Anslaget uppgår till 2 miljoner svenska kronor och delas ut vid akademiens allmänna sammankomst den 10 september 2014.

Om stiftelsen och ”Aktiestinsen”

År 2008 donerade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson ca 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, 98 år, började jobba på SJ 1940 som stationsföreståndare i småländska Malmbäck utanför Nässjö. Fyra år senare började han intressera sig för aktier. Efter några bra affärer, som blev uppmärksammade i pressen, fick Lennart smeknamnet Aktiestinsen. År 1980 hade han fått ihop sin första miljon och hans aktieportfölj uppgår idag till cirka 100 miljoner kronor.  Han har under senare år genom donationer instiftat flera allmännyttiga stiftelser.  

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Perina Stjernlöf
Pressansvarig
070-6739650
perina.stjernlof@kva.se