Akademiföreläsningar med framstående forskare

Vårens Akademiföreläsningar riktar sig till alla med ett intresse för forskning. Fyra framstående svenska forskare berättar här om motstånd mot vetenskap, vårt släktskap med neandertalarna, att förklara det oförklarliga och den svåra konsten att leva.

Föreläsningar i samband med Akademiens sammankomster har hållits sedan Kungl. Vetenskapsakademien stiftades 1739. På senare år har det ofta varit utländska experter som bjudits in att tala. Men den här våren hålls samtliga föredrag på svenska och tanken är att nå ut även till en intresserad allmänhet.

 – En av Vetenskapsakademiens roller är att sprida information om vetenskapen i samhället men det är inte alltid så lätt att hitta kanaler för det. Det här skulle kunna vara ett sådant tillfälle, säger Hans Ellegren andre vice preses i Vetenskapsakademien.

Föreläsningarna hålls kl 18–19 i Beijersalen på Kungl. Vetenskapsakademien (på gångavstånd från Universitetets tunnelbanestation) och är öppna för alla. Nytt för i år är att samtliga talare även är ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien.

Spännande program med Akademiföreläsningar under våren

Åsa Wikforss

Åsa Wikforss, relativt nyinvald ledamot inleder 20 februari med att tala om Det ogrundade tvivlet. Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid. Hon är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, har sommarpratat i radion och även skrivit en bok om problemet med tilltron till det som ibland kallas alternativa fakta.

Se evenemang i kalendariet

Svante Pääbo

11 mars kommer Svante Pääbo, direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland, känd för sina studier av våra genetiska rötter och vårt släktskap med neandertalarna och Denisova-människan.

Se evenemang i kalendariet

Ulf Danielsson

Senare i vår, 8 maj, är det dags för Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han ställer sig frågan hur man gör strängteori, svarta hål och multiversum begripligt. Och vad spelar de kosmiska perspektiven för roll för hur vi väljer att leva våra liv på jorden idag?

Se evenemang i kalendariet

Ulf Ellervik

Sist ut är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet 12 juni med ett föredrag med titeln Den svåra konsten att leva. Det handlar om hur kemin genom medicinen gjort det möjligt för människan att leva längre och längre för varje generation. Men kan vi verkligen leva för evigt om vi övervinner alla sjukdomar?

Se evenemang i kalendariet

 – Alla de här talarna har stor erfarenhet av att vända sig till en bred publik. Förhoppningen är att det ska vara ett spännande program som kan locka både våra egna ledamöter och allmänheten, säger Hans Ellegren.

Samtliga föreläsningar kommer även att filmas och sändas direkt på webben samt läggas upp i efterhand på www.kva.se