Akademiens nya ledning tillträder

I dag tillträder Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH, uppdraget som Kungl. Vetenskapsakademiens preses (ordförande), samtidigt som Göran K. Hansson, professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet, tar över tjänsten som Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

Christina Moberg är sedan 1998 ledamot av akademiens klass för kemi, och hon har redan tidigare innehaft olika uppdrag inom akademien. Hon efterträder Barbara Cannon, professor i fysiologi vid Stockholms universitet, som varit akademiens preses 2012–15.

Sedan disputationen 1975 har Moberg, förutom några forskarvistelser vid olika franska universitet, varit verksam vid KTH, där hon i dag leder en forskargrupp. Hon har tidigare bland annat varit vicerektor vid KTH och fakultetens prodekanus.

— Jag ser fram emot att tillsammans med presidiet, KVA:s ledamöter och dess kansli arbeta för att stärka vetenskapens inflytande i samhället, såväl vad gäller att bidra med underlag till politiska beslut som att sprida kunskap till allmänheten, säger Christina.

Preses är akademiens ordförande och främsta företrädare. Hon leder akademiens sammankomster och biträds av tre vice presides. I dag tillträder också Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, uppdraget som 3:e vice preses. De fyra presides utgör tillsammans med den heltidsanställde ständige sekreteraren akademiens presidium. Kungl. Vetenskapsakademiens förste preses var Carl von Linné.

Göran K. Hansson valdes in i akademiens klass för medicinska vetenskaper 2007. Han är Nobelstiftelsens vice ordförande sedan 2010 samt ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, och har som dess sekreterare i många år offentliggjort Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin. Han tar nu över efter Staffan Normark, professor vid Karolinska Institutet, som var akademiens ständige sekreterare 2010–15.

Hansson var mellan 1981 och 1982 postdoktorforskare vid University of Washington, Seattle, USA. Han blev 1981 docent i histologi vid Göteborgs universitet och 1989 i klinisk kemi vid samma universitet. Han har varit professor i cellbiologi i Göteborg 1994–95 och är sedan 1995 professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet.  2008 var han visiting professor vid Harvard Medical School, Boston, USA, och 2010 utsågs han till distinguished professor vid Karolinska Institutet. Sedan 2009 leder han Linnécentret för forskning om inflammation och kardiovaskulär sjukdom (CERIC).

— Vetenskap är nyckeln till utveckling och Vetenskapsakademien den främsta fristående organisationen för forskning och kunskapsbaserad utveckling i vårt land. Akademiens ledamöter utgör en fantastisk expertpanel och jag ser verkligen fram emot att få tjäna akademien som dess ständige sekreterare, kommenterar Göran.

Den ständige sekreteraren leder akademiens löpande verksamhet, är chef över akademiens kansli och har ansvar för att akademistyrelsens beslut verkställs.